Üzletszabályzat

A vásárlás feltétele

BeaBizsuWebáruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések feladása a "megrendelés elküldése" gombra kattintás.

A leadott rendelés a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján írásban kötött szerződésnek minősül.

A szerződéskötés nyelve: magyar

A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

 1. Regisztráció webáruházba.
  A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
 2. Webáruházban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).
 3. A BeaBizsuWebáruház a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon, átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A termékek kifizetése előre utalással vagy kiszállítás esetén utánvéttel történhetnek meg! A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Vásárlási módok

Személyesen átvétel: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően, megbeszélés szerint, a bemutatóteremben, előzetes egyeztetést követően (8624 Balatonszárszó, Zrínyi utca 6.) helyszíni kifizetéssel.

Postai vagy Csomagküldő futárral, utánvéttel: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően a Magyar Posta ZRT, vagy a futárszolgálat által kiszállított csomag átvehető az ellenérték kifizetése után.

Garancia és szavatosság

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és annak módosításai ...]

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

 

 

A vásárlástól való elállás joga

 • A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti  e-mailben vagy telefonon (+36-20/486-04-01). Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 • Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők közötti szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
 • A BeaBizsuWebáruház kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A BeaBizsuWebárzház követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 • A termék visszaszolgáltatása történhet bármely futárszolgálattal, illetve bármely módon való visszajuttatással a BeaBizsuWebáruház  telephelyére  (Bónay Lászlóné ev., 8624 Balatonszárszó Zrínyi utca 6). Postai csomagban is tudjuk fogadni a visszaszolgáltatásra szánt terméke(ke)t.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron, akkor a BeaBizsuWebáruház mindent elkövet, hogy a kért terméket mielőbb legyártsa. Ha a termék már megszűnt, és nem beszerezhető, akkor erről tájékoztatjuk a megrendelőt, és új ajánlatot teszünk részére az utód termék tekintetében.

A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés csak akkor történik meg, amikor az eladó be tudja szerezni a megrendelt termékhez az alapanyagot.

Személyes adatok kezelése

 • Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
 • Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.
 • Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

 

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a BeaBizsuWebáruház-hoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a BeaBizsuWebáruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A BeaBizsuWebáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra.

Ennek megfelelően BeaBizsuWebáruház nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

Árak

A BeaBizsuWebáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, alanyi mentesek és HUF-ban értendőek.

Fizetési lehetőségek

Előre utalás: A megrendelést követő visszaigazolás után, az árut a vevő részére lefoglaljuk. Az átutalás beérkezése után az árut postázzuk. A küldeményben az áruval együtt küldjük az utaláshoz csatolható számlát.

Utánvétes kiszállítás:  A kiszállított küldemény átvételekor, kizárólag készpénzzel fizethet.

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek